"Wesoły Tygrysek" - plan dnia

Ramowy (całodzienny) plan dnia.

Godzina
Plan zajęć
7:00 - 8:15
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, poranne zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej.
8:15 - 8:30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00
Śniadanie
9:00 - 9:45
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia dodatkowe.
9:45 - 11:15
Zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy edukacyjne.
11:15 - 11:30
Czynności higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania.
11:30 - 11:45
Drugie śniadanie
11:45 - 13:00
Odpoczynek po drugim śniadaniu: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy relaksacyjne.
13:00 - 13:15
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13:30 - 14:00
Obiad
14:00 - 17:00
Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe wynikające z inicjatywy dzieci, zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna.

kameralne grupy

domowa atmosfera

bezpieczeństwo

przyjaźń

indywidualizm

partnerstwo

Pobierz formularz zgłoszeniowy
i zapisz do nas swoje dziecko »